Vụ "Ròng rã xin đổi tên cho chính mình": Bởi chưa có các quy định cụ thể

Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh mong muốn được đổi tên để tránh các ảnh hưởng đến quyền lợi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh mong muốn được đổi tên để tránh các ảnh hưởng đến quyền lợi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh mong muốn được đổi tên để tránh các ảnh hưởng đến quyền lợi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top