Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ "Quảng Trị, công khai đốn hạ gỗ trong rừng phòng hộ": Đề nghị chuyển công tác toàn bộ những người giữ rừng