Vụ phóng xe máy hất tung CSGT: Chiến sĩ cảnh sát bị đa chấn thương rất nặng

Lãnh đạo thành phố thăm thượng úy CSGT bị đâm xe trong thực hiện nhiệm vụ.
Lãnh đạo thành phố thăm thượng úy CSGT bị đâm xe trong thực hiện nhiệm vụ.
Lãnh đạo thành phố thăm thượng úy CSGT bị đâm xe trong thực hiện nhiệm vụ.
Lên top