Vụ phó bí thư xã bị "bồ nhí" xẻo tai: Bị hại làm đơn bãi nại