Vụ Phan Văn Anh Vũ: Đảm bảo quyền lợi cho công dân tại Khu đất 29ha

Các bị cáo liên quan đến giao, thâu tóm nhà đất công sản tại Đà Nẵng trong phiên tòa sơ thẩm vừa qua.
Các bị cáo liên quan đến giao, thâu tóm nhà đất công sản tại Đà Nẵng trong phiên tòa sơ thẩm vừa qua.
Các bị cáo liên quan đến giao, thâu tóm nhà đất công sản tại Đà Nẵng trong phiên tòa sơ thẩm vừa qua.
Lên top