Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ phá rừng khu vực hồ thủy điện Đồng Nai 5: Kỷ luật 3 cán bộ bảo vệ rừng