Vũ “nhôm” xin khắc phục hậu quả nhưng không thực hiện

Vũ “nhôm”.
Vũ “nhôm”.