Vũ “Nhôm” thâu tóm đất công sản trị giá 20.000 tỉ đồng như thế nào?

Bị cáo Vũ "Nhôm" tại phiên tòa sơ thẩm vụ án thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng.
Bị cáo Vũ "Nhôm" tại phiên tòa sơ thẩm vụ án thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng.
Bị cáo Vũ "Nhôm" tại phiên tòa sơ thẩm vụ án thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng.
Lên top