Vũ “Nhôm” giải trình nguồn tiền mua nhà đất công sản Đà Nẵng

Bị cáo Vũ "Nhôm" trong phần trả lời luật sư sáng 5.1. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Vũ "Nhôm" trong phần trả lời luật sư sáng 5.1. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Vũ "Nhôm" trong phần trả lời luật sư sáng 5.1. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top