Vũ "nhôm" được hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an giúp đỡ làm ăn ra sao?

 Hai cựu Thứ trưởng Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân.
Hai cựu Thứ trưởng Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân.
Hai cựu Thứ trưởng Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân.
Lên top