Vũ “nhôm” bị thêm tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn”

Phan Văn Anh Vũ
Phan Văn Anh Vũ
Phan Văn Anh Vũ