Vụ Nguyễn Hữu Tiến lừa đảo: Kêu gọi bị hại cung cấp tài liệu điều tra

Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến.
Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến.
Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến.