Vụ người dân bị đánh sau khi đến nhà chủ tịch xã "kêu cứu”: Có dấu hiệu chìm xuồng