Vụ mua "nốt" nông sản: "Nhiều doanh nghiệp sợ, không dám tố cáo"

Ông Hà Đức Thuận phát biểu về vấn đề tài xế phản ánh phải mua “nốt” thông quan nông sản trong cuộc họp thông tin báo chí thường kỳ của tỉnh ngày 5.5.
Ông Hà Đức Thuận phát biểu về vấn đề tài xế phản ánh phải mua “nốt” thông quan nông sản trong cuộc họp thông tin báo chí thường kỳ của tỉnh ngày 5.5.
Ông Hà Đức Thuận phát biểu về vấn đề tài xế phản ánh phải mua “nốt” thông quan nông sản trong cuộc họp thông tin báo chí thường kỳ của tỉnh ngày 5.5.
Lên top