Vụ mua chế phẩm Redoxy-3C hơn 137 tỉ đồng như thế nào?

Chế phẩm "đặt hàng" Redoxy 3C được dùng để làm sạch hồ. Ảnh cắt từ clip.
Chế phẩm "đặt hàng" Redoxy 3C được dùng để làm sạch hồ. Ảnh cắt từ clip.
Chế phẩm "đặt hàng" Redoxy 3C được dùng để làm sạch hồ. Ảnh cắt từ clip.
Lên top