Vụ mua bán trinh tiết trẻ em ở Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng liên quan

Khởi tố 4 đối tượng liên quan vụ mua bán trinh tiết trẻ em ở Ba Vì. Ảnh: VTV
Khởi tố 4 đối tượng liên quan vụ mua bán trinh tiết trẻ em ở Ba Vì. Ảnh: VTV
Khởi tố 4 đối tượng liên quan vụ mua bán trinh tiết trẻ em ở Ba Vì. Ảnh: VTV
Lên top