Vụ “mở rộng trụ sở, lấy đất của dân” ở quận 9, TPHCM: Bộ Tài nguyên - Môi trường vào cuộc