Vụ Lẫm - Quyết: Luật sư đề nghị triệu tập ông Cao Giang Nam đến tranh tụng

Vợ chồng bị cáo Lẫm - Quyết tại tòa tố cáo Nguyễn Xuân Đường và thượng tá Cao Giang Nam sáng 11.5 - ảnh MD
Vợ chồng bị cáo Lẫm - Quyết tại tòa tố cáo Nguyễn Xuân Đường và thượng tá Cao Giang Nam sáng 11.5 - ảnh MD
Vợ chồng bị cáo Lẫm - Quyết tại tòa tố cáo Nguyễn Xuân Đường và thượng tá Cao Giang Nam sáng 11.5 - ảnh MD

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top