Vụ kiện tranh chấp tiền lương tại Ngân hàng TNHH Indovina Đồng Nai: Hoà giải thành công, hai bảo vệ được nhận 300 triệu đồng