Vụ giết người đốt xác: Hành trình tìm con trong vô vọng

Ông Đỗ Văn Minh lúc bị bắt ngày 10.5. Ảnh: Lin Xong
Ông Đỗ Văn Minh lúc bị bắt ngày 10.5. Ảnh: Lin Xong
Ông Đỗ Văn Minh lúc bị bắt ngày 10.5. Ảnh: Lin Xong
Lên top