Vụ giết 6 người ở Bình Phước: Mối liên hệ giữa Dương và Thoại trong kế hoạch giết người bất thành