Vụ Gateway: Khởi tố bị can lái xe Doãn Quý Phiến

Bị can Doãn Quý Phiến (áo đỏ) tại buổi thực nghiệm. Ảnh LDO
Bị can Doãn Quý Phiến (áo đỏ) tại buổi thực nghiệm. Ảnh LDO
Bị can Doãn Quý Phiến (áo đỏ) tại buổi thực nghiệm. Ảnh LDO
Lên top