Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ “dùng xà beng đâm người, chỉ bị… tù treo”: Tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm