Vụ Đồng Tâm: Bộ Công an phong tỏa tài khoản nhận tiền tài trợ từ nước ngoài

Hung khí cơ quan công an thu giữ tại Đồng Tâm, Ảnh: Công an cung cấp.
Hung khí cơ quan công an thu giữ tại Đồng Tâm, Ảnh: Công an cung cấp.
Hung khí cơ quan công an thu giữ tại Đồng Tâm, Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top