Vụ điều khiển xe máy tốc độ cao quanh hồ Hoàn Kiếm: Đủ căn cứ sẽ khởi tố

28 đối tượng tụ tập, phóng xe tốc độ cao xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Công an Hà Nội
28 đối tượng tụ tập, phóng xe tốc độ cao xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Công an Hà Nội
28 đối tượng tụ tập, phóng xe tốc độ cao xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Công an Hà Nội
Lên top