Vụ đầu độc bằng xyanua: Vì sao 7 người cùng ăn, chỉ 3 người bị ngộ độc?

Ngôi nhà số 50 nơi vợ chồng ông Minh ở. Ảnh" Q.D
Ngôi nhà số 50 nơi vợ chồng ông Minh ở. Ảnh" Q.D
Ngôi nhà số 50 nơi vợ chồng ông Minh ở. Ảnh" Q.D
Lên top