Vụ đánh người tại trụ sở công an phường: Lời hối lỗi của Nguyễn Xuân Đường

Nguyễn Xuân Đường thừa nhận hành vi của mình và xin lỗi bị hại. Ảnh MD
Nguyễn Xuân Đường thừa nhận hành vi của mình và xin lỗi bị hại. Ảnh MD
Nguyễn Xuân Đường thừa nhận hành vi của mình và xin lỗi bị hại. Ảnh MD
Lên top