Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Thiếu thông tư hướng dẫn - hàng triệu USD chảy ra nước ngoài

Phan Sào Nam (phải ảnh) và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ. Phan Sào Nam đã chuyển 3,5 triệu USD phi pháp ra nước ngoài.
Phan Sào Nam (phải ảnh) và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ. Phan Sào Nam đã chuyển 3,5 triệu USD phi pháp ra nước ngoài.
Phan Sào Nam (phải ảnh) và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ. Phan Sào Nam đã chuyển 3,5 triệu USD phi pháp ra nước ngoài.
Lên top