Vụ dàn dựng nổ súng truy cản lâm tặc: Tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm điểm