Vụ đại uý Hiền đại náo sân bay: Giáng cấp là quá nhẹ

Lên top