Vụ đa cấp trá hình dụ công nhân: Chiêu trò "ve sầu thoát xác"

Lực lượng chức năng kiểm tra dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép "Hộ kinh doanh số 5 đường 32"
Lực lượng chức năng kiểm tra dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép "Hộ kinh doanh số 5 đường 32"
Lực lượng chức năng kiểm tra dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép "Hộ kinh doanh số 5 đường 32"
Lên top