Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng: Mới thu hồi được 7 lượng