Vụ Cty Núi Ngọc, Kiên Giang: Nhiều uẩn khúc cần làm rõ

Chữ ký của bà Phan Thị Thanh Tú trên các văn bản có sự khác nhau rất lớn, được xác định không phải do cùng một người viết và ký ra. (Ảnh: TRẦN LƯU)
Chữ ký của bà Phan Thị Thanh Tú trên các văn bản có sự khác nhau rất lớn, được xác định không phải do cùng một người viết và ký ra. (Ảnh: TRẦN LƯU)
Chữ ký của bà Phan Thị Thanh Tú trên các văn bản có sự khác nhau rất lớn, được xác định không phải do cùng một người viết và ký ra. (Ảnh: TRẦN LƯU)
Lên top