Vụ công dân tổ chức họp báo: Chưa được cấp phép vẫn tổ chức họp báo là hoàn toàn sai luật

Cuộc họp báo cá nhân của bà Luật vẫn diễn ra dù không được cấp phép.
Cuộc họp báo cá nhân của bà Luật vẫn diễn ra dù không được cấp phép.