Vụ chìm canô ở Cần Giờ - Hai giám đốc được hưởng án treo

Phiên toà chìm canô rất đông người dự.
Phiên toà chìm canô rất đông người dự.
Phiên toà chìm canô rất đông người dự.