Vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước: Vì sao khám xét trước khởi tố?

Ảnh chụp màn hình Cổng thông tin Bộ Công an.
Ảnh chụp màn hình Cổng thông tin Bộ Công an.
Ảnh chụp màn hình Cổng thông tin Bộ Công an.
Lên top