Vụ cháy 5 người chết: Mua nhà bất thành nên nghi can phóng lửa đốt nhà

Nghi can Phước đã phóng lửa đốt nhà bà Huệ dẫn đến 5 nạn chân chết thương tâm. Ảnh: CACC
Nghi can Phước đã phóng lửa đốt nhà bà Huệ dẫn đến 5 nạn chân chết thương tâm. Ảnh: CACC
Nghi can Phước đã phóng lửa đốt nhà bà Huệ dẫn đến 5 nạn chân chết thương tâm. Ảnh: CACC
Lên top