Vụ cháu bé 18 tháng tuổi bị bảo mẫu đạp chết: Nảy sinh nghi án giao cấu với trẻ em