Vụ CDC Hà Nội: Viện KSND Tối cao không phê chuẩn khởi tố một giám đốc

Công ty Phương Đông là đơn vị nhập khẩu Hệ thống Realtime PCR sau đó được bán cho CDC Hà Nội. Ảnh: LĐO.
Công ty Phương Đông là đơn vị nhập khẩu Hệ thống Realtime PCR sau đó được bán cho CDC Hà Nội. Ảnh: LĐO.
Công ty Phương Đông là đơn vị nhập khẩu Hệ thống Realtime PCR sau đó được bán cho CDC Hà Nội. Ảnh: LĐO.
Lên top