Vụ bắt Trưởng ban Quản lý rừng Bắc Biển Hồ: Khởi tố hai Trưởng ban, Chủ tịch xã và cán bộ địa chính

Trang trại của Trưởng ban QLRPH Bắc Biển Hồ - Nguyễn Đức trên đất lâm nghiệp. Ảnh ĐÌNH VĂN
Trang trại của Trưởng ban QLRPH Bắc Biển Hồ - Nguyễn Đức trên đất lâm nghiệp. Ảnh ĐÌNH VĂN
Trang trại của Trưởng ban QLRPH Bắc Biển Hồ - Nguyễn Đức trên đất lâm nghiệp. Ảnh ĐÌNH VĂN
Lên top