Vụ án Trịnh Xuân Thanh, Oceanbank: Sẽ lần lượt đưa ra xét xử trong năm 2017 đến đầu tháng 2 năm 2018

Xét xử sơ thẩm vụ Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: A.C
Xét xử sơ thẩm vụ Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: A.C
Xét xử sơ thẩm vụ Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: A.C
Lên top