Vụ án mạng tại vườn tiêu ở Bình Thuận: Người chồng thừa nhận là hung thủ

Căn chòi, nơi xảy ra án mạng
Căn chòi, nơi xảy ra án mạng
Căn chòi, nơi xảy ra án mạng