Vụ án khó xử của Giám đốc sở từng từ chối nhận biếu 400 triệu đồng

Tòa nhà nơi có dự án lắp đặt thiết bị quan sát.
Tòa nhà nơi có dự án lắp đặt thiết bị quan sát.
Tòa nhà nơi có dự án lắp đặt thiết bị quan sát.
Lên top