Vụ án Ethanol Phú Thọ: 6 người xin miễn bồi thường

6 người trong vụ án Ethanol Phú Thọ xin giảm trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm dân sự. Ảnh: Việt Dũng
6 người trong vụ án Ethanol Phú Thọ xin giảm trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm dân sự. Ảnh: Việt Dũng
6 người trong vụ án Ethanol Phú Thọ xin giảm trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm dân sự. Ảnh: Việt Dũng
Lên top