Vụ án Công ty Cổ phần VN Pharma: Thông tư số 47 có những sai phạm gì?

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ về những sai phạm tại thông tư 47. Ảnh minh họa.
Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ về những sai phạm tại thông tư 47. Ảnh minh họa.
Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ về những sai phạm tại thông tư 47. Ảnh minh họa.
Lên top