Vụ ăn chặn tiền hỏa táng Thái Bình: Đường Nhuệ chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng

Một trong các cơ sở tang lễ ở Thái Bình mà Nguyễn Xuân Đường cùng các bị can đứng ra thu tiền hỏa táng. Ảnh: Việt Dũng.
Một trong các cơ sở tang lễ ở Thái Bình mà Nguyễn Xuân Đường cùng các bị can đứng ra thu tiền hỏa táng. Ảnh: Việt Dũng.
Một trong các cơ sở tang lễ ở Thái Bình mà Nguyễn Xuân Đường cùng các bị can đứng ra thu tiền hỏa táng. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top