Vụ 9 bộ xương người ở Tây Ninh: Ông Xưởng từng tìm kiếm, cất bốc hài cốt

Anh Phong chỉ nơi phát hiện 2 sọ người. Ảnh: Đình Trọng
Anh Phong chỉ nơi phát hiện 2 sọ người. Ảnh: Đình Trọng
Anh Phong chỉ nơi phát hiện 2 sọ người. Ảnh: Đình Trọng
Lên top