Vụ 2 tử tù trốn: Một số cán bộ quản giáo thiếu trách nhiệm

Chân dung hai tử tù trốn thoát khỏi phòng biệt giam.
Chân dung hai tử tù trốn thoát khỏi phòng biệt giam.