Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ 2 tử tù trốn: Một số cán bộ quản giáo thiếu trách nhiệm

Chân dung hai tử tù trốn thoát khỏi phòng biệt giam.
Chân dung hai tử tù trốn thoát khỏi phòng biệt giam.