Vụ 1.000 cây caosu bị hủy hoại ở Gia Lai: Chủ tịch huyện cam kết tháo gỡ

Ông Thuyên chỉ chỗ, nơi hộ ông Thiện đốt cỏ, cháy lan sang vườn caosu của mình. Ảnh ĐÌNH VĂN
Ông Thuyên chỉ chỗ, nơi hộ ông Thiện đốt cỏ, cháy lan sang vườn caosu của mình. Ảnh ĐÌNH VĂN