Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vỡ nợ, một chủ doanh nghiệp tư nhân thu mua nông sản bỏ trốn